Equips d'observació

 

 

 

 

Montura Celestron CGE, equatorial alemana

 

Montura EQ6 pro, equatorial alemana
Montura alemana Superpolaris, Vixen

Telescopi Meade LX200 goto 10” SCT, equatorial de  forquilla

Mak/Css STF Mirage de luxe 8”, f/10
Newton model 200mm f/4
Refractor Vixen 60mm

 

Reflector Vixen 100 mm a f/10
Telescope Meade ETX-70
refractor Equinox 500mm apo, f6,3
Catadiòptric Celestron 500mm focal a f/4.5

 

Pel Sol, en hidrogen alpha: Lunt 100mm

 

Càmera Canos Eos 40D
Càmera Canos Eos 60Da
Càmera digital Nikon Colpix 8700

CàmeraCCD:
                    QSI 683ws

 

                    Starlight 916 USB
                    Lumenera (planatària, monocroma)
                    DMK 41 AU2 (Sol, Lluna)
                    Skyris color (per planetària)
                    Lodestar (autoguide)
                    Orion autoguide

 

                    Lunático autoguide
                    webcam Philips TuCam Pro

                   
Prismatics Vixen 7x50

 

Filtres:          Filtre solar de Baader film
                    Filtre solar de Thousan
                    LPS 2
                    Hidrogen alpha,  OIII, S2, RGB
                    filtre IR
                   

 

Lent Barlow x5  i x2.5 Powermate
                    Lent Barlow x2 de 2”
                    Lent Barlow x2 Vixen
                   

 

Oculars diversos
teleobjectius varis