Per què el cel és blau?
La llum del Sol que ens arriba conté tots els colors, com ho demostra l’arc de Sant Martí que veiem al cel després de la pluja. L’aigua fa de prisma i descompon la llum blanca que ens arriba del Sol (la llum blanca és la suma dels colors violeta, blau, verd, groc i vermell).
Quan aquesta llum arriba a la Terra travessa primer les capes de l’atmosfera i es dispersa per totes direccions abans no arriba a la superfície, interactua amb l’atmosfera terrestre, plena de partícules que dispersen les ones ones curtes de manera que en resulta una llum blava (ona curta) que ho omple tot (dispersió de Rayleigh). Per això el cel el veiem blau, per la major difusió de les ones curtes.
Ara bé, quan el Sol és a prop de l’horitzó, dominen les longituds d’ona llargues, corresponents al vermell, dissipant-se la llum blava i apareixen els tons vermellosos en travessar més atmosfera, plena de brutícia que dispersa les ones llargues (vermell)

 


.

¿Por qué el cielo és azul?
La luz del Sol que nos llega contiene todos los colores, como lo demuestra el arco iris que vemos en el cielo después de la lluvia. El agua hace de prisma y descompone la luz blanca que nos llega del Sol (la luz blanca es la suma de los colores violeta, azul, verde, amarillo y rojo).
Cuando esta luz llega a la Tierra atraviesa primero las capas de la atmósfera y se dispersa por todas direcciones antes de llegar a la superficie, interactúa con la atmósfera terrestre llena de partículas que dispersan las ondas cortas, de manera que resulta una luz azul (onda corta) que lo llena todo (dispersión de Rayleigh). Por ello el cielo lo vemos azul, por la mayor difusión de las ondas cortas.
Ahora bien, cuando el Sol està cerca del horizonte, dominan las longitudes de onda largas, correspondientes al rojo, disipándose la luz azul. Dominan entonces los tonos rojos, ya que al atravesar más atmósfera -llena de suciedad- las ondas largas (rojo) se dispersan y resultan estos tonos cálidos de las puestas de Sol.