Abans que quedés ben núvol he pogut fer 36 imatges de 50 segons (total 30minuts). Teleobjectiu de 300 mm, f4, càmera Canon Eos 60 Da, ISO 1600, filtre LP2. No darks, no flats. Sense autoguide. Montura EQ6 Pro. Apilades amb DeepSkystaker. Retocs amb Photoshop

 

nebuloses a Orion         

 

 

Volia provar el teleobjectiu després que un amic aconseguís reduir en 2 mm la distància de teleobjectiiu amb la càmera, ja que amb l'adadptador per la càmera no acabava de donar el focus. Ara encara em sobra recorregut. Dono les gràcies a l'amic Lluís Torras que em soluciona sempre tots els problemes mecànics: adaptadors, rosques, motorfocus, Flipp Mirror, platines, etc, i mil incidències mecàniques i connexions elèctriques que ja sabeu sempre sorgeixen en la nostra activitat.
 
Before that it was very cloudy I do 36 images of 50 seconds ( 30 minutes total ) .
Telephoto 300 mm, f4 , Canon Eos 60 Da , ISO 1600. No Darks , no flats.filter LP2.
No autoguide.Montura EQ6 Pro . Stacked with DeepSkystaker . Tinkering with Photoshop.
 
I wanted to try the telephoto after a friend got cut in 2 mm distance from the objective to the camera, as with the adadptador the camera did not quite give focus. Now I still plenty tour. I thank my friend Louis Torras I always solves all mechanical problems: adapters, nuts, motorfocus, Flipper Mirror, decks, etc., and mechanical and electrical connections thousand incidents you know there are always in our activity.