Imatges de Júpiter de la nit passada, en què s'hi pot veure la "taca vermella" (un enorme remolí) i les diverses b

T. Mak/Cs STF Mirage 8"+barlow 2x. càmera Skyris c. apilat amb RegiStax 6.