SATURN I ELS SEUS ANELLS
Amb un petit telescopi podeu veure el planeta Saturn i els seus anells. Van ser descoberts per Christian Huygens a mitjans del s.XVII, que també va descobrir Tità, la segona lluna més gran del Sistema Solar. Els anells envolten el planeta, y tenen un diàmetre total d’uns 300 000 km; estenen en el pla equatorial del planeta des de els 6.630 km als 120.700 km. Es pot observar la fosca divisió de Cassini entre entre els anells A y B, essent  l’anell A el més extern i el B el més ample i brillant. Els anells estan formats de pols, roques, blocs de gel.... que reflecteixen la llum que reben del Sol.

SATURNO Y SUS ANILLOS
Saturno y sus anillos se pueden ver perfectamente con un pequeño telescopio. Christian Huygens fue quién, a mediados del s.XVII, los descubrió, así como detectó a Titán, la segunda luna mayor del Sistema Solar. Los anillos rodean Saturno y tienen un diámetro total  de casi 300 000 kilómetros.. Se observa tambíen la oscura divsión de Cassini entre los anillos A y B, siendo A el más exterior y B el más ancho y brillante.
Los anillos están formados por polvo, rocas, bloques de hielo... que reflejan la luz que reciben del Sol.

Saturn:
Distància mitjana al Sol: 1.420.000.000km
Diàmetre: 120.000 Km
Densitat: 0,7 (aigua =1). Suraria (flotaría) en un mar.
El seu dia dura: 10 h 39 min.
L’any (año) de Saturn és d’uns 30 anys terrestres.
els anells gairebé no es veuen    
 saturn i anells    

 

Periòdicament és com si els anells haguessin desaparegut, però no. Pot  semblar que s'hagin reduït, adoptant una forma de línia prima. A mesura que Saturn gira al voltant del Sol,repetidament col·loca els seus anells de cantell a la Terra. Com que els anells són tan prims sembla que no hi siguin si s'observen amb un telescopi petit. Any rere any s'aniran obrint de nou. De fet, fins el 2038 no es tornarà a donar una situació com la del 2009, amb tan poca inclinació dels anells a conseqüència de les posicions relatives de la Terra i Saturn al llarg de les seves òrbites. El 2009 va ser una oportunitat de veure un fenomen astronòmic que succeeix poques vegades al llarg de la vida ja que aquest cicle és d'uns 30 anys.


 Periodicamente parece que los anillos de Saturno han desaparecido, pero no es así. Puede parecer como si los anillos  se hubiesen reducido, adoptando una forma de línea delgada. A medida que Saturno gira alrededor del Sol, repetidamente coloca sus anillos de canto a la Tierra. Puesto que los anillos son muy delgados parece que no están si se observan con un telescopio pequeño. Poco a poco irán abriéndose de nuevo. De hecho, hasta el año 2038 no se repetirà una situación como la del 2009, con tan poca inclinacions de sus anillos. Ello es debido a las posiciones relativas de nuestro planeta i Saturno en sus órbitas. No dejéis escapar la oportunidad de ver este fenómeno, ya que este ciclo dura 30 años.

                                  Llunes de Saturn / Lunas de Saturno

1. Albiorix
2. Atlas
3. Calypso
4. Daphnis
5. Dione
6. Enceladus
7. Epimetheus
8. Erriapo
9. Helene
10. Hyperion

11. Iapetus
12. Ijiraq
13. Janus
14. Kiviuq
15. Mimas
16. Methone
17. Mundilfari
18. Paaliaq
19. Narvi
20. Pan
21.  S10
22. Pandora
23. Phoebe
24. Polydeuces
25. Prometheus
26. Rhea
27. Siarnaq
28. Skadi
29. Suttung
30. Tarvos
31. Telesto
32. Tethys
33. Thrym
34. Titan
35. Ymir    
36. S/2004 S7
37. S/2004 S8
38. S/2004 S9
39. S/2004 S10
40. S/2004 S11
41. S/2004 S12
42. S/2004 S13
43. S/2004 S14
44. S/2004 S15
45. S/2004 S16
46. S/2004 S17
47. S/2004 S18