LA CONQUESTA DE LA LLUNA

La missió Apol·lo va ser un dels triomfs més importants de la tecnologia del segle XX. Sis missions van aconseguir posar-se amb èxit sobre la superfície lunar. Hi va haver una missió fallida: la de l'Apol·lo 13. Els astronautes Lovell, Swigert i Haise, es van veure obligats a retornar a la Terra sense aconseguir el descens a la Lluna, per causa de l'explosió d'un dels tancs d'oxigen del Mòdul de Comandament; la triulació, però, va tornar sana i estalvi.

1. 20 de juliol de 1969: Neil Armstrong i Edwin Aldrin (Apol·lo 11) trepitgen el Mar de la Tranquil·litat (Mare Tranquillitatis). Primer descens  lunar fet per l'home.
2. 19 de novembre de 1969: Charles Conrad i Alan Bean (Apol·lo 12) allunitzen a 70 milles al sud-est del cràter Lanssberg. Segon descens.
3. 5 de febrer de 1971: Alan Shepard i Edgard Mitchell (Apol·lo 14) allunitzen a prop del cràter Fra Mauro.
4. 30 de juliol de 1971: David Scott i James Irwin (Apol·lo 15) ho fan a unes 90 milles al sud-est del cràter Autolycus.
5. 21 d'abril de 1972: John Young i Charles Duke (Apol·lo 16) allunitzen a 130 milles al sud del cràter Delambre.
6. 11 de desembre de 1972: Eugene Cernan i Harrison Schmitt (Apol·lo 17) ho fan a 50 milles al nord del cràter Vitruvius.

El segle XX va ser aquell en què, per primer cop, l'home va sortir de la Terra per anar a explorar altres astres. Fins avui -2009- només 12 homes han    trepitajat la Lluna.
Els cercles sobre la Lluna mostren els llocs on van ser.        .........................................