Breu passeig pel Sol enmig de núvols

 

 El Sol exhibeix molts filaments : són aquestes ratlles fosques que es veuen, com si fossin esquerdes  (són extenses protuberàncies que veiem de perfil).
Un filament és en realitat gas calent sostingut pel camp magnètic solar, de manera que vist de costat semblaria una protuberància emergent. El video mostra els filaments en llum emesa per l’hidrogen i, per tant, posa en relleu la cromosfera.