En aquesta imatge podem estudiar l'estructura del Sol, que ens ajuda a comprendre les imatges que vaig posant