Interessant arc o bucle coronal en el Sol d'aquest matí. Els bucles coronals uneixen polaritats magnètiques diferents de les regions actives. El plasma solar (gas ionitzat) segueix les línies de força del camp magnètic.   .

 A la cromosfera observeu també les fàcules brillants; després a la corona veiem les estructures en arc o bucle controlades per la distribució del camp magnètic.

Fixeu-vos en les petites estructures que es veuen al llimb solar. són les espícules.