El Sol segueix sorprenent-nos amb la seva intensa activitat. La gran protuberància s'eleva  finsa a uns 200.000km a les 12h 42min TU. Podeu veure en la imatge les dimensions i la comparació amb laTerra (a la part central superior). Podeu veure també la imatge d'ahir i comparar per apreciar els canvis que ha fet en menys de 24 hores. També és interessant la regió activa AR2305. fixeu-vos en les pertorbacions degudes a les intenses forces electromàgnétique.
Fixeu-vos en la taca, en l'ombra -part més fosca- i en la penombra. També són notables els filaments.En la imagte negatiu de AR2305 (part inferior centre i en la imatge dreta de la part superior) els colors són invertits, que faciliten veure els detalls dels filaments i relleu.

 

     

 

 


 
   images/Sol/any2015/mars/150327/gran_protuberancia.jpg