Poca activitat avui, però anem seguint l'evolució d'aquest filaments gegants que ja s'apropen a la vora del Sol.