Breu passeig pel Sol avui. Observeu el tros de filament que encara es veu a l'oest i com continuen més enllà de la vora, ara com a protuberàncies