El Sol segueix força actiu,amb interessants protuberàncies, filaments i regions actives, amb les
respectives taques solars (sunspots).

 
    

 

 

Per què el cel és blau?
La llum del Sol que ens arriba conté tots els colors, com ho demostra l’arc de Sant Martí que veiem al cel després de la pluja. L’aigua fa de prisma i descompon la llum blanca que ens arriba del Sol (la llum blanca és la suma dels colors violeta, blau, verd, groc i vermell).
Quan aquesta llum arriba a la Terra travessa primer les capes de l’atmosfera i es dispersa per totes direccions abans no arriba a la superfície, interactua amb l’atmosfera terrestre, plena de partícules que dispersen les ones ones curtes de manera que en resulta una llum blava (ona curta) que ho omple tot (dispersió de Rayleigh). Per això el cel el veiem blau, per la major difusió de les ones curtes.
Ara bé, quan el Sol és a prop de l’horitzó, dominen les longituds d’ona llargues, corresponents al vermell, dissipant-se la llum blava i apareixen els tons vermellosos en travessar més atmosfera, plena de brutícia que dispersa les ones llargues (vermell)